Αρχική Σελίδα / Συμβουλές / Εξοικονόμηση ενέργειας
Print this page
 
Εξοικονόμηση ενέργειας
 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ενέργεια να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για περισσότερη οικονομία. Επιπρόσθετα προστατευτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται στο σπίτι, ειδικότερα όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, των οποίων η προστασία είναι μέγιστης σημασίας.

Η χρήση πετρελαίου είναι εξίσου επικίνδυνη, αφού πρόκειται για έφλεκτο υλικό  το οποίο μπορεί σε λίγα λεπτά να προκαλέσει ζημιές τεραστίων διαστάσεων. Επιπρόσθετα, ύλες όπως είναι το πετρέλαιο πρέπει να φυλάγονται σε ασφαλή μέρος (μακρυά από μικρά παιδιά και μακρυά απο υψηλές θερμοκρασίες).

 Υγραέριο: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν στο σπίτι έχουμε φιάλες υγραερίου. Η χρήση του συμβάλλει στην μείωση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και στην αύξηση του διοξείδιου του άνθρακα. Είναι σημαντικό όπως οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιούνται συσκευές με υγραέριο να υπάρχει αρκετός καθαρός άέρας για την πρόληψη δυσάρεστων γεγονότων.

 Ο αερισμός των χώρων όπου υπάρχει μια σόμπα υγραερίου ή μια κουζίνα υγραερίου πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να μην παραμελείται σε καμία περίπτωση και με καμία δικαιολογία. Σε περίπτωση που υπάρξει αμέλια τότε υπάρχει η δυνατότητα να προκληθεί έκρηξη. Προσοχή πρέπει να δίδεται και στην εγκατάσταση των συσκευών υγραερίου. Πρέπει αυτή να γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα με την αναγκαία γνώση και πείρα περί του όλου θέματος.

Ηλεκτρισμός:

Electricity: Electricity is forced round a circuit by the voltage (24Ov), which produces a current flow measured in amps. Appliances of different power (wattage) allow different flows of current. A high wattage appliance such as an electric fire takes a high current; a lamp takes a low current.

Electricity flows along wires from a good conductor such as copper. The wires are then covered with an insulating material like plastic, which stops the current flowing through your body when you switch on the appliance.

We connect up high wattage appliances such as fires or toasters with an extra wire known as the earth wire. If there is a faulty connection, the current flows to earth through the wire instead of through our bodies. There is also a safety device in the plug called a fuse. A fuse is a device containing a wire, which melts when too high a current surges through it. This creates a gap in the circuit, which stops the current flowing until the fault is found and put right. Most appliances take a 3 amp or a 13-amp fuse and it's very important that you fit the correct one. Always check the fuse - it's your protection against overloading the electrical circuit. The wrong strength fuse can cause appliances to overheat and could start a fire. Because it's very important to connect up the system correctly, the wires in the plug are color-coded. 

  • Brown wire - Live 
  • Blue wire - Neutral 
  • Green/Yellow stripe - Earth

It is very dangerous if these colored wires are not connected up to the right terminals in the plug, which match other wires, which lie behind the socket. If there's a fault, anyone using the appliance could be fatally electrocuted. You should learn how to fit a plug - but don't try to connect one up unless you are absolutely certain that you can do it properly.

Beware of water: A wet human body becomes a good conductor of electricity so don't have direct switches in the bathroom. All switches for wall hung heaters or showers must be pull switches, and never put electric appliances in the bathroom from a landing socket. Take care when you are using water in the kitchen. Always wipe your hands before you switch on an appliance, and never flick a switch with a knife.

More do's and don'ts

  • do not put a rug over an electric cable. It could wear out the insulation. 
  • do not use an appliance e.g. iron, which has a high wattage, from a light socket. 
  • do not overload a socket outlet by having too many appliances in an adaptor. 
  • make sure that plugs are wired correctly and that the outer insulating cover of the cable is fastened securely by the cord holder.

Source: http://www.consumereducation.org.uk/environment/english/energy/08.htm

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: