Αρχική Σελίδα / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Print this page
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σέβεται και γνωρίζει το Νόμο 138/2001 εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, και συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου Ευρώπης 1981 που υπεγράφη από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1987 και προνοούσε την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει μόνο όταν το υποκείμενο δεδομένων δώσει τη ρητή συγκατάθεση του.

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: