Αρχική Σελίδα / Σύνδεσμοι / Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Print this page
 
Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Website: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
 
Επιτροπή των Περιφερειών
Website: http://www.cor.europa.eu.
 
Συμβούλιο της Ε.Ε
Website: http://ue.eu.int/en/summ.htm
 
Δικαστήριο της Ε.Ε
Website: http://www.curia.eu.int/
 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Website: http://www.eesc.europa.eu  
 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλιας Τροφίμων - EFSA
Website: http://www.efsa.europa.eu/
 
Σύστημα Ταχείας Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές- RASFF
Website: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Website: http://www.europarl.europa.eu/portal/el
 
Γενική Γραμματεία για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή
Website: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: