Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Aγορές και Εγγυήσεις
Print this page
 
Aγορές και Εγγυήσεις
 

Νομοθετικές Διατάξεις

 • Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000 ως τροποποιήθηκε 90(I)/2007
 • ΟΔΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών 

Γενικές Πληροφορίες

Οι πιο πάνω νομοθεσίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις πώλησης καταναλωτικών  αγαθών που συνάπτονται με καταναλωτές.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι πρέπει να κάνουμε όταν δεν μας δίνουν απόδειξη;

 • Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ζητάτε πάντα απόδειξη του προϊόντος με σκοπό να την χρησιμοποιήσετε όταν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα. Όμως όταν ο πωλητής αρνείται να δώσει οποιαδήποτε απόδειξη τότε μπορείτε να τον καταγγείλετε στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών καθώς και στο ΦΠΑ.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν δεν μας δίνουν όρους εγγύησης;

 • Θα πρέπει πάντοτε να ζητάτε όρους εγγύησης γραπτώς και συγκεκριμένα όταν η εγγύηση που παρέχετε από τον πωλητή υπερβαίνει τα δύο έτη. 

Τι πρέπει να κάνουμε όταν ο πωλητής μας ενημερώνει ότι το προϊόν που θα αγοράσουμε έχει εγγύηση μόνο ένα χρόνο;

 • Αυτό είναι παράνομο. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υποδείξετε στον πωλητή ότι κάθε προϊόν έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση.  Εάν επιμένει για ένα χρόνο εγγύηση τότε μην αγοράσετε το προϊόν και προτιμήστε να αγοράσετε άλλα προϊόντα από εταιρείες οι οποίες θα σας παρέχουν την νόμιμη εγγύηση των δύο χρόνων. Παράλληλα σωστό θα ήταν να καταγγείλετε την εταιρεία στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών καθώς  και στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς;

 • Φυσικά και πρέπει να κάνετε έρευνα αγοράς και αν είναι εφικτό θα πρέπει να ζητάτε από τον πωλητή να σας δώσει επαρκείς λεπτομέρειες και επεξηγήσεις για τις ιδιότητες του προϊόντος.

Ο πωλητής δεν μας δίνει οδηγίες χρήσης. Τι πρέπει να κάνουμε;

 • Γενικά θα πρέπει να ζητάτε οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος που πρόκειται να αγοράσετε οι οποίες πρέπει να σας παρέχονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Συγκεκριμένα όπου υπάρχει συναρμολόγηση του προϊόντος τότε οι οδηγίες επιβάλλεται να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Προϊόν το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουμε;

 • Εντός περιόδου δύο μηνών από τη μέρα που θα το διαπιστώσετε θα πρέπει να ενημερώσετε τον πωλητή για την μη συμμόρφωση του προϊόντος. Αν όμως αγοράσετε ένα προϊόν το οποίο είναι εξαρχής ελαττωματικό, τότε το επιστρέφετε για δωρεάν επιδιόρθωση, εντός βέβαια 2 χρόνων. Εξίσου σημαντικό είναι να έχετε την απόδειξη ή το τιμολόγιο στην κατοχή σας.

Το κατάστημα δεν μπορεί να επιδιορθώσει το προϊόν. Τι πρέπει να κάνουμε;

 • Αν το κατάστημα αδυνατεί να επιδιορθώσει το προϊόν, τότε μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή ή και επιστροφή των χρημάτων σας καθώς και στην κατάλληλη περίπτωση να ζητήσετε και αποζημίωση. Σε περίπτωση που θέλετε να το κρατήσετε δικαιούστε μείωση της τιμής της αγοράς.

Άρνηση του καταστήματος να επιδιορθώσει το προϊόν/ να το αλλάξει ή και να επιστρέψει τα χρήματα. Τι πρέπει να κάνουμε;

 • Σε περίπτωση που ο καταστηματάρχης αρνείται να επιδιορθώσει  το προϊόν ή να το αλλάξει ή να επιστρέψει χρήματα τότε πρέπει να το καταγγείλετε στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών ή στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών. Παράλληλα θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας τυχόν αλληλογραφία που είχατε με την εταιρεία, καθώς και το ελαττωματικό προϊόν.

Ήξερες ότι …..

 • Όλα τα αγαθά που παραδίδονται στους καταναλωτές κατόπιν αγοράς πρέπει να συνάδουν με την περιγραφή που τους έχει δοθεί και πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία τα αγόρασαν;
 • Στην ποιότητα των αγαθών συμπεριλαμβάνεται η ανυπαρξία ελαττωμάτων, η ασφάλειά τους, η εύλογη αντοχή τους στο χρόνο και τη χρήση, η εμφάνιση και τελική επεξεργασία τους, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από τη φύση του προϊόντος;
 • Κάθε προϊόν καλύπτεται με εγγύηση για τουλάχιστον 2 χρόνια, η οποία σημαίνει ότι ο πωλητής έχει υποχρέωση έναντι του καταναλωτή όταν το προϊόν το οποίο έχει πωλήσει δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση ή περιγραφή με βάση την οποία ο καταναλωτής αποκτά το αγαθό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση- να επισκευάσει, να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί για απόκτηση του;
 • Στα πλείστα κράτη μέλη της Ε.Ε. παρέχεται τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη προνοείται και παροχή εγγύησης που πιθανόν να υπερβαίνει τα 2 χρόνια:
 • Εάν το προϊόν που αγόρασε ο καταναλωτής οπουδήποτε στην ΕΕ είναι  ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, ο πωλητής οφείλει είτε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει δωρεάν, είτε να του επιστρέψει τα χρήματά του ή να του προτείνει έκπτωση στην τιμή;
 • Η διετής περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παραλαβή των εμπορευμάτων;
 • Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, θα πρέπει ο καταναλωτής απλώς να αποδείξει στον πωλητή ότι αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή της διαφήμισης;

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: