Αρχική Σελίδα / Επιμόρφωση Καταναλωτών / Εισαγωγή
Print this page
 
Εισαγωγή
 

Ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι η επιμόρφωση του καταναλωτή. Μέσα από την επιμόρφωση ο καταναλωτής εξοπλίζεται με τη γνώση, τις δεξιότητες και την κατανόηση της αγοράς και συμβάλλει στη δημιουργία ενός συμμετέχοντος, κριτικού και ικανού πολίτη.    

Σχολή Καταναλωτών 
Ο σύνδεσμος παρέχει επιμορφωτικά σεμινάρια και δραστηριότητες σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως ηλικίας.  Το 1990 ιδρύθηκε η Σχολή Ενηλίκων Καταναλωτών στη Λευκωσία και τα επόμενα χρόνια ιδρύθηκαν σχολές στη Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Δερύνια (επαρχία Αμμόχωστου). 
Σήμερα η Σχολή έχει μετονομαστεί σε Σχολή Καταναλωτών, θέλοντας να δόσει έμφαση και στην επιμόρφωση των μαθητών, αφού και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ομάδα καταναλωτών η οποία θα πρέπει να μάθει και να γνωρίζει τα δικαιώματα της. Η Σχολή λειοτυργεί κάθε χρόνο με επιτυχία σε Λευκωσία, Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό, ενώ γίνονται προσπάθειες επαναλειτουργείας στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Συχνές Ερωτήσεις για τη Σχολή Καταναλωτών

   
Διαδικτυακή Εκπαίδευση Καταναλωτών -  Dolceta 
Ο σκοπός αυτού του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βοηθήσει στην αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης και κατανόησης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων για την επιμόρφωση των καταναλωτών. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως από δασκάλους, εκπαιδευτές σε ακαδημαϊκούς οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες με ευθύνη την προστασία του καταναλωτή, οργανισμούς και συνδέσμους καταναλωτών κλπ. Η ιστοσελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε ενήλικους καταναλωτές. Οι παρακάτω 6 θεματικές ενότητες καθορίστηκαν από τον DG SANCO: 

•  Δικαιώματα καταναλωτών 
•  Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 
•  Ασφάλεια Καταναλωτών 
•  Η γωνιά του εκπαιδευτικού 
•  Βιώσιμη κατανάλωση 
•  Καθολικές υπηρεσίες
   
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) 
Το ΕΚΚ Κύπρου παρέχει πληροφόρηση και συμβουλές στους καταναλωτές για τις διασυνοριακές τους συναλλαγές, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών και βοηθάει στην εύρεση συμβιβαστικής εξωδικαστικής λύσης σε περίπτωση προβλήματος ή διαφοράς. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε., χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα οικονομικά τους συμφέροντα. 
Ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός και στόχο έχει τη φιλική διευθέτηση μιας υπόθεσης ή διαφωνίας μεταξύ εταιρείας/εμπόρου και καταναλωτή. Οι καταγγελίες που διαχειρίζεται αφορούν αποκλειστικά και μόνο διαφορές φυσικών προσώπων με εταιρείες/εμπόρους και όχι προβλήματα που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 
Το ΕΚΚ Κύπρου παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους καταναλωτές.
   
Αυτό επιτρέπεται; Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
Μια εμπορική πρακτική είναι μια δραστηριότητα (όπως η διαφήμιση και το μάρκετινγκ) που σχετίζεται με την προώθηση, πώληση ή παροχή ενός προϊόντος στους καταναλωτές. Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη εάν κριθεί απαράδεκτη για τους καταναλωτές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
   
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Θέματα Καταναλωτή 
Ενημερωθείτε για θέματα καταναλωτών μέσα από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής
   
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας – η πύλη της Ευρώπης για τους νέους 
Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει πληροφορίες για τους νέους στην Ευρώπη που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις δυνατότητες διαμονής, σπουδών και εργασίας σε ένα άλλο σημείο της ηπείρου. Η πύλη προσφέρει επίσης διασυνδέσεις για θέματα καταναλωτών.
   
 • Δικαιώματα Επιβατών
Ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, όπως αυτά διασφαλίζονται μέσα από τις νομοθεσίες της ΕΕ και ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη. Παρακολουθείστε επίσης μερικά φιλμάκια με τις διάφορες πληροφορίες. 

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: